یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


cPanel/WHM VPS License (-5 موجود است)
لایسنس: cPanel/WHM بر روی سرور مجازی
قیمت ماهیانه - USD69900.00$
قیمت سالیانه - USD49916.67$
سی پنل مخصوص سرور اختصاصی (-1 موجود است)
لایسنس: cPanel/WHM بر روی سرور اختصاصی
قیمت ماهیانه - USD154900.00$
قیمت 3 ماه - USD150000.00$
قیمت 6 ماه - USD141666.67$
قیمت سالیانه - USD129166.67$
LiteSpeed Cpanel/WHM VPS License (-5 موجود است)
لایسنس: LiteSpeed بر روی سرور مجازی
قیمت سالیانه - USD49916.67$
Cloud Linux License - قابل استفاده در سی پنل (-1 موجود است)
لایسنس: Cloud Linux قابل استفاده در سی پنل
قیمت ماهیانه - USD54900.00$
لایسنس Cloud Linux برای کنترل پنل های دیگر (-1 موجود است)
لایسنس: Cloud Linux برای کنترل پنلهای دیگر
قیمت ماهیانه - USD59900.00$
DirectAdmin VPS License (-2 موجود است)
لایسنس: DirectAdmin بر روی سرور مجازی - ماهانه
قیمت ماهیانه - USD19900.00$ + USD4500.00$ هزینه تنظیم
قیمت 3 ماه - USD18333.33$ + USD4500.00$ هزینه تنظیم
قیمت 6 ماه - USD15000.00$ + USD4500.00$ هزینه تنظیم
قیمت سالیانه - USD13325.00$ + USD4500.00$ هزینه تنظیم
WHMCS Branded License - با برند (-1 موجود است)
لایسنس: WHMCS Branded - با برند
قیمت ماهیانه - USD69900.00$
SolusVM Master license (-1 موجود است)
Solus Virtual Manager (SolusVM) Master :license
قیمت ماهیانه - USD12900.00$
SolusVM Unlimited Slave License (-1 موجود است)
SolusVM Unlimited Slave :License
قیمت ماهیانه - USD38900.00$